uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Smogová situace se zhoršila - 30. leden 2012

„Z důvodu nepříznivých rozptylových podmínek byl dne 30. ledna 2012 v 7:00 hodin vyhlášen Krajským úřadem Jihomoravského kraje signál upozornění na možnost výskytu smogové situace pro území správní obvod obce s rozšířenou působností Brno a Šlapanice.

Nejhorší situace byla dnes ve 4:00 hodin na stanici Brno - Tuřany, kde průměrná klouzavá 24 hodinová koncentrace polétavého prachu v ovzduší byla ve výši 165,8 µg.m-3 (denní limit je přitom 50 µg.m-3).

Žádáme spoluobčany, kteří žijí a podnikají v této lokalitě, aby v těchto dnech svým jednáním minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší, omezili spalování pevných paliv, omezili v domácnostech používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť, dle možnosti se zdrželi práce s chemickými látkami (např. nátěrové hmoty, rozpouštědla) a neprováděli činnosti spojené s nadměrnou prašností (přesun sypkých hmot, zeminy, sutí).
Rovněž žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci znečišťujících látek. Doporučujeme k přepravě využívat prostředky veřejné dopravy.
Hlavně lidem starším, dětem a nemocným (osobám trpícím srdečně cévními a respiračními chorobami) se doporučuje omezit pobyty ve venkovním prostředí. Není vhodné venku sportovat. Větrat by se mělo jen krátce a intenzívně. Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučujeme zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C (ovoce, zelenina), nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorám.
Změnu k lepšímu nelze očekávat, rozptylové podmínky budou během dne přechodně mírně nepříznivé.
Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou na stránkách ČHMÚ: www.chmi.cz, nebo na teletextu České televize (str. 180).

S pozdravem
Ing. Tomáš Helán
odd. technické ochrany ŽP - ochrana ovzduší
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽP
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Tel.: 541 652 626, Fax: 541 651 579
kancelář č. 428 A, býv. budova IMOS
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
více na www.kr-jihomoravsky.cz