uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Vedení radnice iniciovalo schůzku k aktuální dopravní situaci v okolí Merhautovy ulice - 29. červen 2015

Vzhledem k negativnímu vlivu na dopravu, který má množství současných uzavírek a změn dopravního značení v Zábrdovicích a Černých Polích (ul. Jugoslávská x ul. Merhautova, ul. Jugoslávská x ul. Lesnická), zažádalo vedení radnice MČ Brno-sever Odbor dopravy Magistrátu města Brna o svolání schůzky, na níž by se zmiňované změny dopravy projednaly se zástupci Odboru dopravy MMB, Brněnských komunikací a. s., Dopravního podniku města Brna a. s. a městské části Brno-sever.

O výsledku schůzky budeme informovat.