uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Od července se uzavře parkoviště v Besední ulici - 25. červen 2015

Od 1. 7. 2015 bude zcela uzavřeno parkoviště se závorovým systémem na ulici Besední. Právě zde, v centru Brna, mezi ulicemi Veselá, Besední a Hotelem International byla v únoru tohoto roku zahájena výstavba nových podzemních garáží jako 1. etapa Janáčkova kulturního centra.
Na místě stavby stále probíhá hydrogeologický a archeologický průzkum, který se nyní rozšíří i na zbývající část parkoviště a současně také budou zahájeny stavební práce.
Tato situace si zde ovšem vyžádá dopravní omezení a změnu v organizaci dopravy.
Ulice Besední bude průjezdná pouze k Hotelu International a bude obousměrná, propojení s ulicí Veselou bude uzavřeno.
Vzhledem k této uzavírce dojde k otočení jednosměrky ulice Solniční a Veselé v úseku od křižovatky Solniční - Besední po křižovatku Veselá - Skrytá.
Omezení vjezdu do centra na Veselé bude zrušeno a výjezd vozidel bude přes Šilingrovo náměstí. Předpokládaný termín ukončení omezení je konec roku 2017.
„Jsme si vědomi toho, že parkovací místa na uzavřeném parkovišti teď řidičům budou chybět. Situace se ale bohužel jinak řešit nedá. V centru je však možné zaparkovat i jinde,“ řekl Ing. Luděk Borový, generální ředitel společnosti Brněnské komunikace, která je investorem stavby podzemních garáží. „Po dobu výstavby doporučujeme řidičům parkování vozidel v našem parkovacím domě PINKI PARK na Kopečné ulici č. 24, v parkovacím domě Rozmarýn na ulici Kounicova nebo lze také využít kapacity v podzemním parkingu u Janáčkova divadla.“
Parkovací objekt na ul. Besední bude mít tři podzemní a jedno přízemní podlaží. Podzemní podlaží nabídnou 191 parkovacích stání pro veřejnost, v přízemní části bude kavárna.

Realizace výstavby parkovacího domu je vzhledem k umístění a rozsahu stavby plánována na 25 měsíců. Do této lhůty není započítána doba provádění průzkumných a archeologických prací. Stavbu 1. etapy Janáčkova kulturního centra realizuje na základě veřejné soutěže společnost „Janáčkovo centrum Brno“ (sdružení stavebních společností OHL ŽS, a.s., UNISTAV a.s., a STRABAG a.s.).
Investorem je společnost Brněnské komunikace a.s. a cena díla dosáhne 249,68 mil. Kč (bez DPH).

Vladimíra Navrátilová
tisková mluvčí
Brněnské komunikace a.s.