uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Červnové zasedání zastupitelstva - 10. červen 2015

Dne 18. 6. 2015 od 15 hodin se v klubovně MČ Brno-sever na Okružní 21 uskuteční 7/II. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever.

Navržený pořad jednání naleznete zde.