uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Zveřejnění Závěrečného účtu hospodaření MČ Brno-sever za rok 2014 - 1. červen 2015

Na úřední desce a v sekci rozpočet webových stránek (záložka 2014) byl zveřejněn Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-sever za rok 2014, který bude 18. června předložen ke schválení zastupitelstvem. V sekci rozpočet budou závěrečné účty napříště dostupné bez časového omezení.