uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva - 15. květen 2015

V sekci Volené orgány na webových stránkách ÚMČ Brno-sever jsou od dubnového zasedání zastupitelstva městské části zveřejňovány kromě usnesení také zápisy. V nich mimo jiné naleznete jmenovité přehledy všech hlasování.