uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Finanční úřad ruší faxy - 30. prosinec 2014

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj stejně jako ostatní finanční úřady nebude od 1. ledna 2015 přijímat podání prostřednictvím faxu. I nadále lze činit podání ostatními způsoby (listinně poštou, datovou zprávou, přes daňový portál, osobně do protokolu apod.)

K tomuto opatření bylo přistoupeno napříč celou republikou z úsporných důvodů, neboť podatelé přestali tento způsob podání prakticky využívat.

JUDr. David Stančík
tiskový mluvčí
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj