uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Odsunutí termínu výplaty odměny za činnost v OVK - 5. listopad 2014

 

Z důvodu podání návrhu na neplatnost voleb a hlasování ve volbách do zastupitelstva MČ Brno-sever, konaných ve dnech 10. - 11. 10. 2014, nebyla ukončena činnost okrskových volebních komisí v MČ Brno-sever. Z tohoto důvodu je odsunut termín výplaty odměny za činnost v OVK. O novém termínu výplaty budou členové OVK informováni.

Hospodářské oddělení 
tel. 545 542 118, 545 542 266