uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Zářijové zasedání zastupitelstva - 3. září 2014

Dne 11. 9. 2014 od 15 hodin se v klubovně MČ Brno-sever na Okružní 21 uskuteční 6/XVIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever.

Navržený pořad jednání naleznete zde.