uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Veřejná prezentace záměru „Relaxační park pro seniory Tišnovka“ - 11. červen 2014

 

Pozvánka

na  veřejnou prezentaci záměru

„Relaxační park pro seniory Tišnovka“

Prezentace se uskuteční

v úterý 24. 6. 2014 v 17:00

v salonku Kulturního střediska Omega na ulici Musilově

Při tomto setkání s občany za účasti starosty a místostarostky MČ Brno-sever bude představen záměr městské části Brno-sever na revitalizaci parku v prostoru bývalé železniční trati, mezi ulicemi Tišnovskou, Svitavskou a Rotalovou .