uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Veřejné zahájení revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 4. září 2023

Nejen Čertova rokle na Lesné projde revitalizací zeleně, dalším místem, které má svůj Strategický plán obnovy je Husovický kopec. V loňském roce v září proběhla první veřejná prezentace toho, co je nezbytně nutné v následujících letech na Husovickém kopci zrealizovat. Nejen ve vztahu k vrostlé zeleni, ale také v souvislosti s vybudováním protierozních a voduzadržujících opatření. Podobně jako v případě Čertovy rokle je autorkou plánu revitalizace Husovického kopce architektka Eva Damcová. Některé práce měly začít už vloni na podzim, ale vzhledem ke komplikacím s rekonstrukcí vedení nízkého napětí vedoucího z Kohoutovy na Míčkovu se zahájení prací zpozdilo. Začínáme tedy až nyní a zveme všechny zájemce ve čtvrtek 7. září v 17 hodin na konec ulice Míčkova. Dozvíte se, jaký je plánovaný postupem prací při realizaci schváleného projektu I. etapy revitalizace Husovického kopce. Při samotné procházce Eva Damcová poukáže na vlivy stávajícího počasí na vegetaci a názorně vysvětlí systém navržených adaptačních opatření. A jako vždy bude také prostor na případné dotazy a diskusi na dané téma.

husovicky kopec