uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Silnici mezi Lesnou a Útěchovem čeká oprava a související uzavírky (DOPLNĚNO INFO DPMB PRO ETAPU 1) - 13. červenec 2023

Z důvodu opravy krajské silnice III/37915 bude v termínu od 25. 7. 2023 do 30. 7. 2023 obousměrně uzavřen její úsek mezi Soběšicemi a Útěchovem a v termínu od 14. 8. 2023 do 19. 8. 2023 úsek mezi Lesnou a Soběšicemi (uzavřený úsek je v obou případech ohraničen dopravními značkami začátek, respektive konec obce).

Leták s opatřeními Dopravního podniku města Brna po dobu etapy 1 naleznete ZDE.

Opatření Dopravního podniku města Brna po dobu etapy 2
Úsekem je vedena linka 57, která bude ukončena v zastávce Haškova. Náhradní dopravu v denní době zajistí linka 43, která bude prodloužena ze zastávky Klarisky až do Útěchova, vybrané spoje až do Vranova. Zastávky Kupkova, U rozvodny, Panská lícha a Štěpánkova budou po dobu uzavírky bez obsluhy.

Stavbu realizuje firma LCK roads, s. r. o., ČSA 902, 783 53 Velká Bystřice.

SCHÉMA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PRO ETAPU 1 NALEZNETE ZDE.

SCHÉMA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PRO ETAPU 2 NALEZNETE ZDE.

Vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje jako investora stavby: „Silnice III/37915 byla po dobu stavby Brno – Maloměřice st. 6 – Adamov, Bc a Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov využívaná jako komunikace pro zásobování těžkou stavební technikou v letech 2022 a 2023. Po dokončení železničních staveb zbyly v rozpočtu určité finanční prostředky, které v současné době využívají k opravě těchto zásobovacích cest. Investorem těchto oprav je Správa železnic, státní organizace. Úplná uzavírka silnice III/37915 je z důvodu technologie oprav. Na úsecích komunikace bude provedena obnova asfaltového krytu v tl. 10 cm. Původní živičný povrch bude odfrézován silniční frézou a nové asfaltové souvrství bude položeno asfaltovým recyklérem a finišerem pro pokládku živičných vrstev.“