uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Komentovaná prohlídka prací v Čertově rokli - 26. květen 2023

Další veřejný kontrolní den průběhu realizace Strategického plánu obnovy zeleně v Čertově rokli proběhne ve čtvrtek 22. června od 17 hodin. Sejdeme se tentokrát na náměstíčku v rokli (u pumpy). Oproti předchozím vycházkám bude mluvit Ing. Damcová především o probíhající čtvrté etapě prací, takže vyrazíme z náměstíčka doleva pod lávkou a rovnou do území pod ulicí Haškova. Poté se vydáme nahoru až k ulici Haškova na takzvanou Modřínovou louku (na jejím okraji rostou vysoké modříny), na které by mělo vzniknout v další etapě nové odpočívadlo a měla by se stát ze severní strany nástupním prostorem do rokle. Předpokládaná doba prohlídky je zhruba 60 minut, ale možná, že to bude jako obvykle o něco více.

rokle 6 23