uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru - 23. srpen 2013

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje
č. j. JMK 95956/2013
ze dne 22. 8. 2013
o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


Čl. I
Odvolání


Na základně ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 3 Nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


odvolávám


Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
vyhlášenou rozhodnutím hejtmana č. j. JMK 86924/2013 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ze dne 29. 7. 2013.


Čl. II
Vymezené území


Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je odvolávána pro celé území Jihomoravského kraje.


Čl. III
Účinnost


Toto rozhodnutí nabývá účinnosti uveřejněním na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje.


JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje