uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Komentovaná prohlídka prací v Čertově rokli - 27. duben 2023

Pokračujeme v pravidelných veřejných kontrolních dnech prací v rokli. Sejdeme se tentokrát pod kostelem na konečné tramvaje, ve čtvrtek 11. května v 17 hodin. S autorkou Strategického plánu obnovy zeleně Ing. Evou Damcovou se nejprve podíváme na dokončení úprav kolem kostela a potom se přesuneme na území aktuálně realizované čtvrté etapy obnovy zeleně. Tady si prohlédneme hotové práce a Ing. Damcová seznámí přítomné sdalším postupem prací. Po cestě do oblasti čtvrté etapy projdeme všechna v rokli realizovaná opatření pro zadržování vody aprotierozní opatření ve svazích. Předpokládaná doba prohlídky je zhruba 60 minut, ale možná, že to bude jako obvykle o něco více.

rokle