uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Projekt „Senior Point 2022“ - 26. říjen 2022

logo jmk

Městská část Brno-sever získala v roce 2022 v rámci dotačního programu „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ neinvestiční dotaci ve výši 69.000 Kč na projekt „Senior Point 2022“. Poskytnutá dotace přispívá k rozšíření činností a ke zkvalitnění poskytovaných služeb kontaktního centra Senior Point na Lesné.