uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Dlužíte veřejnoprávní instituci? Milostivé léto II vás zbaví úroků a penále - 1. září 2022

Od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 probíhá na základě zákona č. 214/2022 Sb. akce Milostivé léto II.

Akce je určena pro dlužníky státu a dalších veřejnoprávních subjektů se soudní exekucí zahájenou před 28.10.2021, kteří nejsou v insolvenci (pouze fyzické osoby). Oprávněným může být obec, kraj, stát, ČEZ, dopravní podniky, veřejnoprávní média a další subjekty. Milostivé léto II se tedy vztahuje i na dluhy vůči městské části Brno-sever, a to především v oblasti bydlení. Dlužníci městské části a jejích příspěvkových organizací, kteří splňují podmínky Milostivého léta, budou do 30. září adresně osloveni. Akci nemohou využít lidé s jinou než soudní exekucí (daňovou, správní), ani ti, kteří ještě nemají dluh v exekuci.

Pokud bude v době trvání akce exekutorovi plně uhrazena jistina (původní dluh) a paušální částka 1 815 Kč, bude zbytek dluhu odpuštěn.

Nutné je v uvedeném termínu písemně, ideálně doporučeným dopisem oslovit exekutora s informací, že chce dlužník využít akci Milostivé léto a se žádostí o vyčíslení dlužné jistiny a o sdělení čísla účtu, na který zaslat peníze. Dopis by měl dále obsahovat požadavek na zaslání těchto informací na uvedenou adresu, e-mail nebo telefon. Následně poslat nebo složit na účet exekutora nesplacenou jistinu a 1 815 Kč, a to se všemi náležitostmi jako variabilní symbol a další v dostatečném předstihu, aby byla částka na účet exekutora připsána do 30. listopadu 2022.

Další informace naleznete např. na https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/.