uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Podání žádosti o jednorázový příspěvek na dítě - 23. srpen 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí od 15. srpna zavedlo možnost podání žádosti o jednorázový příspěvek na dítě i na vybraných kontaktních místech veřejné správy Czech POINT. Czech POINT ÚMČ Brno-sever (oddělení matriky, 4. patro, dv. č. 70) je pro tyto účely k dispozici pouze v úřední dny – pondělí a středa od 08:00 do 17:00. 

O dávku mohou žádat rodiče, kteří nedostali v červenci za měsíc červen přídavky na děti. Těm, kteří je obdrželi, přišla dávka automaticky. Žádat je možné online na webu MPSV (zde je nutné mít elektronickou identitu občana), nebo osobně na vybraných kontaktních místech veřejné správy Czech POINT, kterými jsou krajské,
městské a obecní úřady (zde je nutné, aby žadatel předložil doklad totožnosti a znal identifikační údaje dítěte a případně druhého rodiče). Od 1. října bude možné žádat také na pobočkách České pošty.

Další informace najdete na www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite nebo v informační brožuře Ministerstva práce a sociálních věcí.