uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Vláda odsouhlasila rozvolnění protiepidemických opatření - 10. únor 2022

Vláda se na svém jednání 9. února 2022 zabývala mimo jiné úpravami protiepidemických opatření. Od čtvrtka 10. února se ruší omezení a podmínky pro obchod, služby a volnočasové aktivity. Regulovat se bude nadále pouze počet osob na hromadných akcích. Do 19. února zůstanou limity na současných úrovních, tedy nanejvýš tisícovka sedících diváků či hostů na kulturních představeních, sportovních akcích či kongresech a nanejvýš sto osob na ostatních hromadných akcích a volnočasových aktivitách dětí a mládeže. Po tomto datu bude platit limit 500 diváků tam, kde se nesedí, a v hledištích s kapacitou nad tisíc míst bude možné zaplnit nad tisícový limit až 50 procent kapacity míst k sezení.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – PODMÍNKY KONÁNÍ HROMADNÝCH AKCÍ, S ÚČINNOSTÍ OD 10. 2. DO 18. 2. 2022 – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – PODMÍNKY KONÁNÍ HROMADNÝCH AKCÍ, S ÚČINNOSTÍ OD 19. 2. DO 28. 2. 2022 – NALEZNETE ZDE.

Od 19. února se upravují také podmínky pro testování zaměstnanců ve zdravotních a sociálních službách tak, že se působnost mimořádného opatření zužuje z původně všech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb na poskytovatele jednodenní a lůžkové péče a poskytovatele sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatele sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a ruší se možnost využít tzv. pracovní karantény.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, S ÚČINNOSTÍ OD 19. 2. 2022 – NALEZNETE ZDE.

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH, TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A DALŠÍCH OSOB, S ÚČINNOSTÍ OD 18. 2. 2022 – NALEZNETE ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz