uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Kácení napadených jasanů v lokalitě Soběšické rybníčky - 8. únor 2022

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně informuje, že v únoru a březnu bude v přírodní památce Soběšické rybníčky provedeno kácení chřadnoucích jasanů napadených houbovým onemocněním Chalara fraxinea a sekundárně lýkohubem zrnitým. Provozní bezpečnost podél frekventovaných cest ve zmíněné lokalitě bude zajištěna. Plán prací byl odsouhlasen orgánem ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Návštěvníci se žádají, aby z důvodu své bezpečnosti směřovali v daném období výlety a procházky do jiných částí Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.