uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Mimořádné opatření z 29.12. a ochranné opatření z 30.12.2021 - 3. leden 2022

Vláda na jednání ve středu 29. prosince 2021 mimo jiné projednala a odsouhlasila několik změn v protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví. V maloobchodě a službách se od 30. prosince pro hudební a taneční kluby a diskotéky zrušilo pravidlo o povinném usazení a odstupu zákazníků a pravidlo, že není možné do provozovny pustit více osob, než kolik je uvnitř míst k sezení. U provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin se také zrušila povinnost provozovatele aktivně bránit ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru.

Od 3. ledna se toto opatření navíc upravuje tak, že se zrušení povinnosti aktivně bránit shromažďování osob dotkne i dalších provozoven a služeb, kde je až dosud vyžadováno, jako jsou například tržnice, bazény či lanovky. Dále se od 3. ledna všude tam, kde je u zákazníků a klientů vyžadováno prokazování se certifikáty o očkování nebo o prodělané nemoci, zavádí povinnost provozovatelů kontrolovat platnost certifikátů prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví čTečka.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ, SLUŽEB A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022 – NALEZNETE ZDE.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – SEZNAM ZEMÍ NEBO JEJICH ČÁSTÍ S NÍZKÝM, STŘEDNÍM, VYSOKÝM A VELMI VYSOKÝM RIZIKEM VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19, S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022 – NALEZNETE ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz