uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Uzavírka VMO Provazníkova, Karlova - 26. červenec 2013

Upozorňujeme všechny řidiče, že od soboty 27.července bude částečně omezen provoz na silnici I/42 „Brno – Velký městský okruh" v úseku ulic Provazníkova a Karlova. Z důvodu celoplošné opravy vozovky silnice I. třídy v úseku od mostu přes Svitavu po křižovatku se silnicí II/374 (ul. Karlova) budou postupně uzavřeny pravé a následně levé jízdní pruhy silnice I. třídy. Provoz v dotčeném úseku bude umožněn vždy pouze jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy. V sobotu 27.7.2013 budou zahájeny práce na frézování obrusné vrstvy vozovky. Částečná uzavírka silnice I. třídy potrvá do 6.8.2013; pouze v případě nepříznivých klimatických podmínek o víkendu (3. - 4. srpna) by byl pro definitivní pokládku asfaltového koberce využit až druhý srpnový víkend (10. – 11. srpna).

V rámci uzavírky budou řidiči jedoucí  od Husovického tunelu ve směru Maloměřice, Obřany odkloněni na objízdnou trasu vedenou ul. Valchařskou, přes Maloměřický most, na ul. Selskou, neboť v rámci uvedené opravy vozovky nebude umožněno levé odbočení (směr Maloměřice, Obřany) z křižovatky ulic Provazníkova, Karlova, Svatoplukova. Rovněž ve směru od Maloměřic nebude možné najet pravým odbočením v inkriminované křižovatce na silnici  I. třídy a řidiči jedoucí směr Svitavy budou z Maloměřic směrováni rovněž přes ul. Valchařskou. Nákladní vozidla nad 6,5 tuny, která nemohou trvale přejíždět Maloměřický most, budou v rámci nařízené objízdné trasy využívat závlek přes ul. Rokytovu, Kulkovu a Podsednickou v obou směrech.

Upozorňujeme cestující na linkách MHD, že v rámci uzavírky dojde (vždy pouze o víkendech) k výluce na trolejbusové trati, neboť napájení trolejového vedení musí být při frézování vozovky a pokládce živice z bezpečnostních důvodů odpojeno. Trolejbusové linky MHD budou (vždy pouze o víkendech) odkloněny do vozovny Husovice a ve vyřazeném úseku nahrazeny prodlouženou trasou autobusové linky x27. V pracovních dnech bude zachován stávající režim na linkách MHD včetně provozu trolejbusů a všechny linky MHD budou projíždět úsekem částečné uzavírky za respektování dopravních omezení.

Uzavírka včetně objízdné trasy bude řádně označena dopravním značením a technicky zabezpečena tak, aby byla z hlediska provozu vyhovující. Vzhledem ke značně překročené kapacitě vozidel na tomto úseku Velkého městského okruhu (více než 38 tisíc vozidel /24 hod dle údajů z celostátního sčítání dopravy v r. 2010), nelze však zajistit plynulost dopravy.  Žádáme řidiče i všechny cestující tímto úsekem o  trpělivost. Nutno počítat se vznikem kolon a se zdržením.

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor dopravy - oddělení pozemních komunikací