uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Ve městě bude 13 defibrilátorů - 4. červen 2013

Město Brno ve spolupráci s partnery projektu připravuje na měsíc červen 2013 instalaci automatizovaných externích defibrilátorů (AED). Jedná se o třináct přístrojů, z nichž pět bude venku ve speciálních ochranných skříňkách a osm bude uvnitř budov. Vždy jde o lokality s vysokou koncentrací osob tak, aby v případě ohrožení života mohly být speciální defibrilátory použity.

S původním projektem oslovila město Fakulta sportovních studií MU a Zdravotnická záchranná služba JMK a město k němu přistoupilo jako partner. Nákup AED a skříněk financovala Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota (5 AED ve skříňkách a 5 v interiéru – cca 410 tis. Kč) a ALFA – HELICOPTER (3 AED v interiéru – cca 100 tis). Město dostalo AED darem s tím, že investovalo 200 tis. Kč do kampaně, natočení spotů a dále ponese provozní náklady u všech AED. Zařízení se stanou majetkem města Brna. 

Od roku 2008 jsou v budovách Magistrátu města Brna k dispozici 4 AED (konkrétně Dominikánské nám. 1, Malinovského nám. 3, Koliště 19 a Kounicova 67). 

Lokality pro umístění AED v exteriéru a v ochranné skříňce
nám. Svobody – pasáž Komerční banky
Zelný trh 21, vstup do Labyrintu pod Zelným trhem (popř. Zelný trh 13) – ještě se jedná
Hlavní nádraží – hala
Mendlovo nám. 19 – předprodej DPMB – též ještě v jednání
Autobusové nádraží  Zvonařka – čekárna 

Lokality pro umístění AED v interiéru
Zoo Brno – v objektu ředitelství
Přístaviště – služebna Městské policie
Veletrh Brno – Kongresové centrum – recepce
Rektorát Masarykovy university – Žerotínovo nám.
Špilberk – ostraha areálu hradu
SKKP hala Vodova
Aquapark Kohoutovice
Hvězdárna a planetárium Brno

Připravované akce pro seznámení s AED
5. 6., nám. Svobody – tisková konference, resuscitace, použití AED, akce pro veřejnost, ZZS
5. 6. –  4. 7., výstava v Urban centru – přednášky na téma záchrana života, použití AED, resuscitace, první pomoc
červen 2013 – 5 x CLV vitríny – plakáty pro použití AED
A4 plakátky do prostředků MHD
webové stránky k projektu
edukační spoty ve spolupráci s Bolkem Polívkou a Divadlem Bolka Polívky
spoty na internetu a v prostředcích MHD
Aplikace Ipad
ŠIK.CZ – ve školách promítání spotů
CD do škol – spoty s AED
dvoustrana v červnovém Brněnském Metropolitanu 

Partneři projektu
Statutární město Brno
Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota
Masarykova univerzita – Fakulta sportovních studií
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p. o.
Česká resuscitační rada
Vysoké učení technické – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
ALFA – HELICOPTER, spol. s r.o.

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna

defibrilatory