uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Informace pro poplatníky daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí - 28. leden 2013

Informace o příslušnosti k územnímu pracovišti Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj a o změně sazby daně z převodu nemovitostí.

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

Od 1. 1. 2013 u daně dědické je příslušný správce – ÚzP, v jehož působnosti měl zůstavitel poslední trvalé bydliště.

  • Poplatníkem je dědic.

Od 1. 1. 2013 u daně darovací je příslušný správce – ÚzP:

  • U movitých věcí – dle místa bydliště.
  • U nemovitých věcí – dle místa nemovitostí.
  • Poplatníkem je obdarovaný.

Od 1. 1. 2013 u daně z převodu nemovitostí je příslušný správce – ÚzP, v jehož působnosti se nachází převáděná nemovitost.

  • Poplatníkem je převodce

V městské části Brno-sever spadají katastrální území Černá Pole, Husovice, Lesná a Soběšice do působnosti Územního pracoviště Brno III (Šumavská 31, 663 49 Brno), katastrální území Zábrdovice do působnosti Územního pracoviště Brno I (Příkop 25, 604 23 Brno).

 

UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 

Zákonem č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, dochází ke změně sazby na dani z převodu nemovitostí z původních 3% nově na 4% s účinností od 1. 1. 2013.

Pokud od data 1. 1. 2013 dojde k nabytí nemovitostí (u vkladu do katastru nemovitostí je den nabytí dnem právních účinků vkladu do katastru nemovitostí), bude sazba na dani z převodu nemovitostí činit 4% ze základu daně.

Pokud došlo k nabytí nemovitostí do data 31. 12. 2012, bude sazba na dani z převodu nemovitostí činit 3% ze základu daně.