uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Smogová situace - 25. leden 2013

Kvůli nepříznivým rozptylovým podmínkám byla v pátek 25. ledna 2013 v 6:07 pro území Aglomerace Brno a pro Jihomoravský kraj vyhlášena Českým hydrometeorologickým ústavem smogová situace. Zhoršená kvalita ovzduší se týká sledovaného parametru prašného aerosolu (polétavý prach – PM10). Nejhorší situace byla na měřící stanici Brno - Tuřany naměřená dne 25. ledna 2013 v 6:00 hodin, kdy průměrná klouzavá 24 hodinová koncentrace polétavého prachu v ovzduší byla ve výši 104,6 μg/m3 (denní limit je přitom 50 μg/m3).

Žádáme spoluobčany, aby v těchto dnech svým jednáním minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší, omezili spalování pevných paliv, omezili v domácnostech používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť, dle možnosti se zdrželi práce s chemickými látkami a neprováděli činnosti spojené s nadměrnou prašností (přesun sypkých hmot, zeminy, sutí).

Rovněž žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci znečišťujících látek. Doporučujeme k přepravě využívat prostředky veřejné dopravy. Hlavně lidem starším, dětem a nemocným (osobám trpícím srdečně cévními a respiračními chorobami) se doporučuje omezit pobyty ve venkovním prostředí. Není vhodné venku sportovat. Větrat by se mělo jen krátce a intenzívně.

Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučujeme zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C (ovoce, zelenina), nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorám. Změnu k lepšímu nelze očekávat, rozptylové podmínky budou během následujících dní mírně nepříznivé.

Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu, popř. telefonním čísle 541 421 072 nebo na teletextu České televize (str.180). Nejčastější dotazy veřejnosti, rodičů s dětmi, školek, médií v oblasti čistoty ovzduší jsou přehledně zodpovězeny na stránkách ČHMÚ.