uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitostí - 21. leden 2013


Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitostí za rok 2013 nejpozději do 31. ledna letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 21. ledna do 7. února využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

21.01.2013

22.01.2013

23.01.2013

24.01.2013

25.01.2013

8:00 – 17:00

8:00 – 13:00

8:00 – 17:00

8:00 – 13:00

8:00 – 13:00

28.01.2013

29.01.2013

30.01.2013

31.01.2013

01.02.2013

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

04.02.2013

05.02.2013

06.02.2013

07.02.2013

08.02.2013

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

---

(v tabulce červeně vyznačeny rozšířené úřední hodiny)

Konkrétní územní pracoviště, které nyní spravuje spis daného poplatníka, je určeno podle jednotných pravidel. Ta jsou nastavena tak, aby došlo k umístění spisu v souladu se zájmy a potřebami vlastníků nemovitostí. Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího územního pracoviště je proto místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby v konkrétním kraji, které bylo správci daně známo před započetím stěhování spisů, tj. před 15. 11. 2012. V případě poplatníka s místem pobytu v příslušném kraji je spravujícím územním pracovištěm to, v jehož obvodu územní působnosti se nacházelo místo pobytu nebo sídlo poplatníka.

Přehledný informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí včetně grafického znázornění nalezne veřejnost na internetových stránkách české daňové správy - cds.mfcr.cz, pod záložkou Aktuální informace ke vzniku Finanční správy. Leták je rovněž přílohou této tiskové zprávy.

 

Noví majitelé nemovitostí nyní vyplňují a podávají pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Taktéž úhradu daně provedou za všechny nemovitosti v kraji jedinou platbou. Ke zjednodušení došlo v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky.

 

Povinnost podat přiznání mají všechny osoby, které v průběhu roku 2012 nově nabyly nemovitost (např. koupí, darem, dědictvím, kolaudací apod.). Poplatníci, kteří již podali přiznání v některém z předchozích zdaňovacích období, mají tuto povinnost pouze v případě, že se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně, tj. např. došlo k prodeji nemovitosti nebo naopak k nabytí další (dosud nepřiznané) nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě poplatníka.

 

V Brně dne 17. ledna 2013

 

JUDr. David Stančík
tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
nám. Svobody 4, 602 00 Brno
tel.: 542 192 157
mobil: 721 883 335
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí naleznete zde.