uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Mimořádné opatření MZ ČR – školní výuka (ZRUŠENO) - 10. březen 2020

ZRUŠENO KRIZOVÝM OPATŘENÍM VLÁDY ZE DNE 12. BŘEZNA.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: 
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-SEVER ZŮSTÁVAJÍ V PROVOZU.

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ NALEZNETE ZDE