uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

První dveře autobusů a trolejbusů v Brně zůstanou na ochranu řidičů zavřené - 13. březen 2020

Dopravní podnik města Brna přistupuje k dalšímu preventivnímu opatření, kterým bude chránit své řidiče. Autobusy a trolejbusy nebudou v zastávkách otevírat první dveře a ve voze bude omezen přístup do prostoru u kabiny řidiče. MHD v Brně zachovává běžný provoz dle aktuálních jízdních řádů.

„S potěšením můžu říci, že dopravní obslužnost ve městě Brně zůstává prozatím zachována v plném rozsahu. Snažíme se i v této náročné situaci občanům města Brna vyjít v co největší míře vstříc. V oblasti dopravy je to i díky dobré komunikaci mezi vedením města a dopravním podnikem,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„S ohledem na vývoj situace ve věci možného výskytu koronaviru chceme ještě ve větší míře chránit naše řidiče, na kterých stojí fungování MHD v Brně. Ještě dnes začneme lepit na první dveře vozů informace o tomto opatření a vyhrazovat prostor za kabinami řidičů, aby se tak zcela vyhnuli jakémukoli kontaktu s cestujícími,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Městská hromadná doprava v Brně bude nadále fungovat dle aktuálních jízdních řádů. „V tuto chvíli nemáme problémy s obsazováním služeb. Našim řidičům i ostatním zaměstnancům chci tímto veřejně poděkovat za zodpovědný přístup k práci, kterého si velmi cením. Pokud by personální potíže nastaly, jsme připraveni je řešit částečným omezením autobusové a trolejbusové dopravy. Naší prioritou vždy bude co největší zachování tramvajového provozu, protože se jedná o páteřní síť celého území města,“ vysvětlil Havránek. Přesto, že jezdí vozy v těchto dnech méně obsazené, chce DPMB zachovat dostatečný a bezpečný prostor pro cestující.

Dopravní podnik města Brna také prostřednictvím Jihomoravského kraje požádal Ministerstvo dopravy o další dezinfekční prostředky, roušky a ochranné pomůcky pro své zaměstnance. Řidiči mohou na výpravnách nadále odebírat dezinfekční gely na ruce.

Od 12. března podnik zavedl sérii opatření, jako jsou přerušení prodeje jízdenek u řidiče, automatické otevírání všech dveří v zastávkách, větrání vozů na konečných apod. Pokračuje denní očista vozů koncentrovanějšími dezinfekčními prostředky s důrazem na části vozů, se kterými přichází cestující do kontaktu, stejně tak v kabinách vozů. Informátoři DPMB cestujícím rozdávají letáky s informacemi o opatřeních v MHD.

DPMB, a. s.