uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Peníze ze sbírky pomohou zmírnit následky pandemie koronaviru - 26. březen 2020

Statutární město Brno spustilo sbírku finančních prostředků, které budou využity ke zmírnění následků pandemie virové nemoci COVID-19.

„Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky přijal Krajský úřad Jihomoravského kraje 24. března. Lhůty jsou v tomto případě velmi krátké, takže počínaje dnešním dnem mohou dárci na sbírkový účet zasílat peníze,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Číslo účtu 111377222/0800 je zveřejněno na webových stránkách města www.brno.cz/koronavirus, kde jsou soustředěny všechny informace o dění v Brně, které se týkají probíhající koronavirové pandemie. „Příspěvky mohou posílat jak soukromé osoby, tak firmy či instituce. Stav účtu budeme zveřejňovat na webu jedenkrát týdně, průběžně budeme také veřejnost informovat o využití získaných finančních prostředků,“ doplnila Markéta Vaňková.

„Účel sbírky je formulován dostatečně široce, protože v tuto chvíli nikdo neumí přesně říci, jaké škody ještě může virus napáchat a jaké problémy bude nutné řešit. S takto dramatickými událostmi totiž nejsou ani ve světovém měřítku žádné zkušenosti. V tuto chvíli vnímáme, že prvotní pomoc bude nutné směřovat do sociálních služeb. Už i za běžných podmínek je to velmi podfinancovaný sektor, který nám nyní doslova v první linii velmi pomáhá. O dalším využití budeme rozhodovat průběžně dle aktuální situace,“ řekla primátorka.

Magistrát města Brna