uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Oprava zarostlé vpusti v Seifertově ulici - 29. září 2015

Kategorie: Oznámení

Městská část z úrovně starosty urgovala opravu havarijního stavu zarostlé vpusti v Seifertově ulici. Oprava byla přislíbena do 10 pracovních dnů.

Pell's Soběšická Mulda a Velo Hanák Muldička 2015 - 18. září 2015

Kategorie: Oznámení

mulda 2015

Prodej dotovaných plastových kompostérů - 16. září 2015

Kategorie: Oznámení

Upozorňujeme občany, že je možné koupit dotované kompostéry o objemu 400 litrů v ceně 790 Kč včetně DPH a 1000 litrů v ceně 1170 Kč včetně DPH.

Zadání důležitých změn územního plánu může připomínkovat veřejnost - 9. září 2015

Kategorie: Oznámení

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna zveřejnil formou veřejné vyhlášky návrh zadání změn Územního plánu města Brna (ÚPmB) celoměstského významu (41. a 42. soubor).

Zářijové zasedání zastupitelstva - 9. září 2015

Kategorie: Oznámení

Dne 17. 9. 2015 od 15 hodin se v klubovně MČ Brno-sever na Okružní 21 uskuteční 7/III. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever.

Nová pravidla pro poskytování a použití dotací - 7. září 2015

Kategorie: Oznámení

Rada městské části Brno-sever na své 7/12. schůzi, konané dne 3. 9. 2015 schválila nová pravidla pro poskytování a použití dotací.

ÚMČ postihl výpadek počítačové sítě - 4. září 2015

Kategorie: Oznámení

Z důvodu zatečení do elektrické rozvodny budovy ÚMČ Brno-sever byl úřad přibližně do 10.45 dnešního dne offline a nefungovaly ani pevné telefonní linky.

Úprava provozu v Přadlácké ulici a okolí - 2. září 2015

Kategorie: Oznámení

Dne 1. září bylo osazeno dopravní značení k úpravě provozu v ulicích Jugoslávská, Vranovská, Přadlácká, Francouzská a Cejl.

Hovory s občany v klubovně na Okružní - 2. září 2015

Kategorie: Oznámení

Další Hovory s občany se uskuteční ve středu 9. září od 18 hodin v klubovně na Okružní 21.

Výběrové řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - 25. srpen 2015

Kategorie: Bydlení

Brno vyhlašuje výběrové řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek pro I. etapu roku 2016.