uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Odbor vnitřních věcí

Mgr. Pavel Litavec vedoucí odboru 545 542 264
Mgr. Dana Čípková referentka požární ochrany 545 542 271
Eva Cabicarová vedoucí oddělení matriky, Czech POINT 545 542 267
Mgr. Ivana Koudelková vedoucí oddělení přestupků 545 542 113
Lenka Rolinková referentka 545 542 120
Jitka Cardová referentka 545 542 120
Radka Kovaříková vedoucí hospodářského oddělení 545 542 118
Ing. Helena Přikrylová hospodářské oddělení 545 542 266
Věra Hradilová elektronická podatelna 545 542 122
Iveta Voglová kuchyně 545 542 273
Hana Jamborová referentka oddělení matriky, Czech POINT 545 542 268
Simona Řeháková referentka 545 542 148
Šárka Hrošová informační centrum 545 542 284
Ing. Ivo Musil, MSc. referent ochrany obyvatelstva a služebních vozidel 545 542 112
Michal Zámek údržba 545 542 274
Daniela Bašná výpravna 545 542 260
Mgr. Petr Zuziak oddělení přestupků 545 542 289