uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Odbor stavební

Mgr. Eva Ševečková vedoucí odboru 545 542 240
Lenka Kalinová asistentka 545 542 239
Ing. Hana Rézlová vedoucí oddělení, stavby školské a zdravotnické 545 542 238
Ing. Zbyněk Balabán stavební úřad Černá Pole, Zábrdovice 545 542 242
Ing. Lenka Šestáková stavební úřad Lesná, Zábrdovice 545 542 287
Ing. arch. Jana Buráňová stavební úřad Černá Pole, Zábrdovice 545 542 241
Ing. Ivana Münster stavební úřad Soběšice, Zábrdovice 545 542 244
Ing. Lenka Mrňová stavební úřad Husovice, Zábrdovice, RÚIAN 545 542 193
PhDr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D. stavební úřad Lesná, Zábrdovice, vodoprávní úřad 545 542 160
Ing. Jaroslav Suchý inženýrské sítě, speciální stavební úřad pro dopravní stavby 545 542 248
Bc. Marta Minčeffová ved. odd., silniční správní úř. Zábr., Hus., Sob., zvl. užívání komun., uzavírky, zábory veř. prostranství 545 542 249
Bc. Anežka Christovová silniční správní úřad Lesná, Černá Pole, zábory veřejného prostranství, kontrolorka 545 542 272
Jiřina Křížová spisovna 545 542 247
Monika Cziglová spisovna, RÚIAN 545 542 246