uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Oddělení správy budov

Bc. Simona Valsová referentka referátu ekonomického
Martina Kučerová referentka referátu technického
Lucie Pavelková Voříšková, DiS. referentka referátu ekonomického