uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Odbor rozvoje, investic a majetku

Ing. Jaromír Karhánek, CSc. vedoucí odboru 545 542 269
Jana Mazlová ekonomka odboru 545 542 192
Jan Ehrenberger technik 545 542 121
Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. technička 545 542 270
Ing. Michaela Němcová referentka 545 542 259
Veronika Insaničová referentka 545 542 212
Ing. arch. Olga Strublová referentka pro územní rozvoj 545 542 135
Hana Kučerová referentka 545 542 137
Hana Poláková referentka 545 542 217