uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Výstava Jany Rackové ve Společenském centru Brno-sever

Ing. Jana Racková se narodila 8. dubna 1944 v Brně. Studovala na Vysokém učení technickém obor stavební hmoty, dílce a keramika. Jelikož měla, jak české, tak i holandské občanství, poměrně velkou část svého života strávila v Holandsku. Tam se dostala ke svému vytouženému studiu architektury a spolupráci s architekty. Mimo technické rýsování však měla touhu malovat a vyrábět prostorové objekty. Vytvářela lampy ve tvaru motýlů, ryb, lampiony z různých materiálů, drátu, keramiky a dekorace z laminátů. Své obrazy malovala za pomocí akvarelu, olejových barev, křídy či tužky. Tyto práce, které sama autorka označila za „amatérské“ vystavovala mezi lety 1970 až do roku 1999 v různých knihovnách, školách a městských úřadech. Po návratu do své vlasti se již výstav neúčastnila. Své práce však měla stále u sebe a nyní se je rozhodla představit ve Společenském centru Brno-sever.
Výstava Jany Rackové prezentuje obrazy, prostorové objekty a nákresy, které vznikaly v průběhu celého jejího života. Jedná se o bohatou a různorodou paletu odlišných technik, materiálů i motivů, které si můžete prohlédnout od 27. června do 2. září ve Společenském centru Brno-sever na Okružní 21.

spol centrum rackova