uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Výstava v Urban centru „Brno (ne) známé“

urban centrum brno nezname

19. 1. – 15. 3. 2024
vernisáž od 17.00 ve čtvrtek 18. ledna
Architektura má úžasnou vlastnost, nedokáže lhát a podává, pravdivou výpověď o době svého vzniku a o dějinných vrstvách, kterým byla svědkem. Brno má takových rozmanitých vrstev mnoho. Nechte si je představit na výstavě BRNO (NE) ZNÁMÉ odhalující část z fotografií stejnojmenné knihy. Detaily architektury zachycené hledáčkem architektky Mariety Musálkové svým pojetím nabízejí jiný pohled a nové interpretace prvků jinak důvěrně známých z ulic našeho města.
Výstavu zahájí křest stejnojmenné knihy za účasti autorského týmu z Kanceláře architekta města Brna a historika architektury profesora Vladimíra Šlapety, který sepsal úvodní text k publikaci.

Kniha fotografií detailu brněnské architektury BRNO (NE) ZNÁMÉ
Metropole Moravy má mnoho rozmanitých tváří. Nechte si je představit v knize BRNO (NE) ZNÁMÉ prostřednictvím fotografií architektky Mariety Musálkové. Deník skládaný jako mozaika po řadu let při procházkách ulicemi města vám přinese pohled zaostřený na detail a odhalující jednotlivé vrstvy proměňující se architektury. Detaily roztříděné do tří kapitol podle měřítka, od nejmenších po největší, hledající překvapivé souvislosti napříč staletími. Nové interpretace důvěrně známého osloví nepochybně nejen odbornou, ale i širší veřejnost, s hlubokým zájmem o historii a budoucnost Brna. To vše uvádí text historika architektury profesora Vladimíra Šlapety.
Publikaci, která bude představena na zahájení výstavy v Urban centru je možné zakoupit na pobočce TIC „pod krokodýlem“.