uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Mateřská škola Brno, Slavíčkova 1, příspěvková organizace

Mateřská škola Brno, Slavíčkova 1 byla zřízena ke dni 1. 1. 2003 jako příspěvková organizace.

V současné době pokračujeme v duchu podpory zdravého životního stylu, vedeme děti k lásce k přírodě a ekologii. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu: "Navracíme se k přírodě a příroda to zase vrátí nám...", který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání .

Škola se nachází v Brně, v sídlišti Lesná, které je považováno za jedno z nejčistších míst ve městě. Budova je jednoposchoďová, panelová ze 70. let. Součástí areálu mateřské školy je velká zahrada, kterou plně využíváme. Děti mají svoje záhonky, pěstujeme bylinky a získali jsme certifikát „PŘÍRODNÍ ZAHRADA“ V přízemí se nacházejí dvě třídy pro děti bez zdravotního oslaben a školní kuchyně, V prvním poschodí jsou dvě třídy pro děti alergické a zdravotně oslabené a jedna třída pro děti bez zdravotního oslabení.

Specializujeme se na péči o děti s lehčími formami astmatu, kožními onemocněními a se sníženou obranyschopností. Z provozních důvodů nemůže naše mateřská škola zajistit speciální stravování pro děti s potravinovou alergií.

Péče ve třídách pro děti se zdravotním oslabením je vedena ve dvou liniích – zdravotní a pedagogické. Zdravotní sestra a pedagogičtí pracovníci spolu úzce spolupracují. Režim dne se přizpůsobuje požadavkům a potřebám dětí a po domluvě s rodiči stanoví náplň denní terapie.
Máme pro děti vybudované zázemí - čističky vduchu a bezprašné prostředí bez záclon.
Díky pomoci zřizovatele Brno-sever máme k dispozici zdravotní sestru, která každý den provádí s dětmi dechová cvičení pro zlepšení dechových funkcí, inhalace, fyzikální terapii, nahřívání soluxem a biotronovou lampou.
Denně konzultuje s učitelkami jídelníček pro děti s potravinovou alergií.

V odpoledních hodinách nabízíme výuku anglického jazyka a pěvecký kroužek Fousek.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.msslavickova.cz