uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace

Škola je umístěná mimo centrum města v sídlišti Lesná, jde o velmi klidnou lokalitu ve zdravém prostředí. Vyučujeme podle ŠVP Vaše škola. V mezilidských vztazích stále prosazujeme vzájemnou slušnost a toleranci.  Naše škola je členem Asociace českých daltonských škol a Asociace školních sportovních klubů.

Komplex školy tvoří dvě jednopatrové budovy rozložené kolem malého atria, k nim je připojená školní jídelna a bazén s tělocvičnou. Jednotlivé budovy školy prochází postupně rekonstrukcí / bazén, školní jídelna /. V loňském roce se uskutečnila další větší část rekonstrukce školy /zateplení budov, výměna oken/.

Součástí ZŠ je od 1. 10. 2010 také mateřská škola s celodenním provozem. Nachází se nedaleko ZŠ na ulici Loosova. Vychovává a rozvíjí schopnosti dětí od tří let. Pro děti, u kterých se předpokládá, že by si hůře zvykaly v novém prostředí ZŠ, jsou připraveny edukativně stimulační skupiny.

Na základní škole vzděláváme a všestranně rozvíjíme děti od šesti let. Společně s mateřskou školou usilujeme o to, aby tolerance a slušnost byly součástí našeho denního kontaktu s nimi a mezi nimi. Vzděláváme také děti s vývojovými poruchami učení a chování. Do pedagogického sboru patří výchovní poradci pro 1. a 2. stupeň, školní metodik prevence a etoped. V tomto směru se velmi snažíme o spolupráci s rodiči, kterou systematicky rozvíjíme.

Od třetí třídy je na ZŠ povinná výuka anglického jazyka. Žáci, kteří mají zájem, se mohou učit anglicky již dříve. Výuku tohoto jazyka zajišťuje pro mladší děti JŠ Astra formou kroužku.

Součástí ZŠ je pro žáky 1. až 5. ročníku školní družina. V odpoledních hodinách je možné pro děti zvolit některý z kroužků, nabídka je pestrá. Obor výtvarný a hudební zde vyučují pedagogové ze ZUŠ Vranovská, anglický jazyk lektoři z JŠ Astra. Pod záštitou ČVUT probíhá kroužek Věda nás baví.

S dětmi se učíme, sportujeme s nimi, vystupujeme na veřejnosti, cestujeme. Na 2. stupni máme v každém ročníku vždy místo pro třídu se sportovním zaměřením na volejbal. Děti se v těchto třídách nejen vzdělávají, ale i intenzivně sportují. Náš pedagogický sbor má i učitele se zkouškami 2. trenérské třídy, kteří děti podporují v nadšení pro tento kolektivní sport od třetího ročníku ve volejbalové přípravce. My ostatní pedagogové se připojujeme k aktivitám dětí v rámci lyžařských kurzů, sportovních soustředění, škol v přírodě, jazykových pobytů, školních výletů, projektových dnů. Žáci se také opakovaně účastní vědomostních a sportovních soutěží /školní olympiády, soutěže Eurorébus, apod./.

Rozvíjíme kulturní rozhled dětí. Podporujeme společné návštěvy výstav, koncertů, filmových představení souvisejících s výukou. Děti vystupují v předvánočním čase na náměstí Svobody, připravují program pro děti z okolních MŠ. Žáci devátých ročníků se loučí se ZŠ představením pro rodiče v nedalekém kulturním domě.

Smyslem našeho snažení je vzdělání na úrovni a dobré mezilidské vztahy.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zsmilenova.cz

Mateřská škola se nachází v budově Loosova 11.

tel.: 515 915 278

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

milenova atrium

milenova budova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

milenova multimedmilenova 1trida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 milenova telocvmilenova bazen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 milenova vestibulmilenova druz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 milenova poharymilenova pohary vb