uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10, příspěvková organizace

Škola představuje komplexní zařízení pro předškolní výchovu a základní vzdělávání.

Mateřská škola se nachází na ulici Cacovická. Děti jsou rozděleny dle věku do dvou tříd: Sluníčka - děti 3-5 roků a Motýlci - děti 4-6 let. O každé oddělení se starají dvě paní učitelky.

ms cacovicka 1ms cacovicka 2

 

 

 

 

 

 

 

Děti mají k dispozici velkou školní zahradu s mnohými herními prvky, schovanou před ruchem ulice do vnitrobloku. Součástí je zastřešená terasa, která se využívá při méně příznivém počasí. K herním aktivitám slouží dřevěné průlezky, skluzavka, kryté pískoviště, houpačky a hračky, které jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát. Zahrada poskytuje dětem dostatek pohybu a sportovního vyžití.

Klademe důraz na samostatnost dětí s ohledem na jejich věk a individuální potřeby, kreativitu a rozvoj fantazie. Rozvíjíme verbální dovednosti, sociální návyky, pregramotnost a logické myšlení. Nedílnou součástí je i těsná spolupráce se základní školou, abychom umožnily dětem bezproblémový přechod do první třídy.

Důležité jsou také společné chvíle s rodiči při akcích organizovaných školkou, např. Den matek, Dýňobraní, Mikulášská nadílka apod.

Snažíme se, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně a v bezpečí, protože pak se mohou zdravě rozvíjet a efektivně učit.

Základní škola sídlí v historické, památkově chráněné budově v těsné blízkosti kostela Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Republiky v Husovicích a je již více než století součástí obce Husovic a později Brna-severu.

nam republiky

Škola je známa jako komunitní, s rodinou atmosférou, snaží se maximálně vycházet vstříc individuálním potřebám svých žáků. Vedle výuky běžně a nadprůměrně talentovaných dětí má rozsáhlé zkušenosti se vzděláváním dětí znevýhodněných a těch, u nichž je vztah ke vzdělávání potřeba teprve budovat. Tomuto zaměření odpovídá i školní vzdělávací program. Odborná práce se specifickými nároky je samozřejmostí, nadaní ani „běžní“ žáci se ale rozhodně neocitají ve stínu potřeb svých spolužáků. Náročnost a důslednost je provázána s přívětivým přístupem a pozitivním klimatem.

Klademe důraz na velmi dobrou komunikaci učitelů s žáky, vstřícný a klidný přístup učitelů, přátelské klima v průběhu vzdělávání, ale i schopnost žáků samostatně pracovat a jejich ohleduplné chování. Vedle vzdělávacího poslání patří k prioritám výchova a podpora osobnostních kvalit v duchu hesla „důvěra – slušnost – kázeň“. Důraz klade škola i na průběžné řešení případných obtíží. Na škole působí školské poradenské pracoviště, jehož členy jsou psycholog, metodik prevence a výchovný poradce.

Mimo jiné klademe důraz i na výuku cizích jazyků. Již od první třídy se žáci seznamují s angličtinou (2 hodiny týdně) a od šesté třídy začíná výuka jazyka německého.

Vzhledem k nárůstu počtu dětí s jiným mateřským jazykem jsme vybudovali specializovanou učebnu pro práci s těmito dětmi, nabízíme hodiny českého jazyka mimo vyučování, aby se i tyto děti co nejdříve zařadily do běžného školního života.

Dětem jsou nabízeny volnočasové aktivity zaměřené hlavně na rozvoj pohybu (kroužek florbalu, tanec s pompony, gymnastika, míčové hry, aerobic či street dance), pěvecký kroužek, kroužek čtenářský či deskové hry.

Škola je zapojena do mnohých projektů, např. Ovoce do škol, Mléko do škol, Obědy do škol, Šablony, Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ, Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně, Podpora vzdělávání cizinců ve školách, Fíha - dýha aj.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zsnamrep.cz

Mateřská škola se nachází v budově Cacovická 6.

tel.: 545 212 408

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.