uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Mezigenerační centrum Family a Senior Point (FSP)

Bezbariérové kontaktní centrum se nachází se v přízemí Společenského centra na Lesné, Okružní 21.

Každý všední den od 9 do 17 hodin na vás čekají naše referentky, díky přátelské atmosféře se zde člověk cítí jako doma, je tu stále živo a vždy mají co nabídnout, hlavně skvělé programy pro rodiče s dětmi a pro seniory.

Family Point je bezbariérové místo přátelské rodině, které umožňuje pečovat o malé děti a získávat informace pro podporu rodinného života. Hodně rodičů využívá prostor k přebalení či nakrmení dítěte, které může být zároveň v kolektivu dalších dětí a seznámit se s ostatními. Součástí programu je i vzdělávání. Probíhají zde montessori dílničky, přednášky o autismu, budování sebedůvěry dítěte, období vzdoru dítěte, komunikace mezi partnery, když rodiče podnikají atd. V současnosti se v Pointu jednou za měsíc scházejí také maminky – cizinky se svými dětmi a nepravidelně se setkává podpůrná skupinka žen s poporodní depresí. Program se postupně zaplňuje, maminky samy přicházejí s nápady, které zde chtějí uskutečnit.

Senior Point je kontaktní místo pro seniory, kam se mohou lidé nad 55 let obrátit s různými dotazy. Naše referentky poradí se základními informacemi z oblasti sociální, bezpečnostní, prevence, bytové problematiky, ochrany spotřebitelů či nabídky volnočasových aktivit. Pro seniory je důležitý sociální kontakt, který mohou pracovnice zprostředkovat či si se seniorem „jen tak“ popovídat. Náš Senior Point se těší velké oblibě a vysoké návštěvnosti.

Nabízíme také bezplatnou sociálněprávní poradnu, kde je nutné se předem objednat.

Pravidelný program Senior Pointu probíhá každou středu v měsíci:

  • trénink paměti,fs point
  • cvičení pro zdraví,
  • trénink pro oči,
  • zpívání pro radost,
  • společenské hry.

Středeční dopoledne jsou rezervována jen pro seniory.

V rámci pravidelných aktivit nabízíme i společnou aktivitu pro rodiče a prarodiče s dětmi Spolek tvůrčích rodičů a prarodičů. Každé pondělí se od 10 do 12 hodin ve FSP scházejí rodiče s dětmi a babičky/dědečci s vnoučaty i bez nich. Dvojice si nejdříve poslechnou krátký příběh a poté jej zkusí výtvarně zpracovat s použitím různých materiálů. Nečekejte žádný materiální výsledek. Cílem je samotná činnost a čas prožitý spolu. Jsme rádi, že můžeme dětem dopřát kontakt s příchozí babičkou/dědečkem i čas prožitý s ostatními vrstevníky.

Pro obě skupiny nabízíme muzikoterapii, kdy účastníci sedí v kruhu na židlích a užívají si rytmu hudby. Pro velký zájem ze strany maminek byla zařazena i muzikoterapie pro rodiče/prarodiče s dětmi – Zpívání s nejmenšími.

FSP je unikátní tím, že na jednom místě kombinuje aktivity jak pro mladé lidi, pro rodiče s dětmi, tak i pro seniory. Probíhá zde v dopoledních, odpoledních a občas i ve večerních hodinách celá řada přednášek, seminářů a kurzů.

Aktuální program na daný měsíc najdete zde: www.sever.brno.cz/family-point-a-senior-point