uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Petice

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

004

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

PETICE

4

Základní informace k životní situaci

Petice je písemná žádost, návrh nebo stížnost, která se týká věcí veřejného nebo jiného společného zájmu a patří do působnosti orgánů ÚMČ Brno-sever. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu, vyzývat k porušování ústavy, zákonů a základních práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická a právnická osoba bez omezení

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Petice se podává v písemné formě, přičemž vyžaduje uvedení jména, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Stejné náležitosti musí petice obsahovat, je-li vytvořen petiční výbor. Občané, kteří se po řádném seznámení s textem petice svobodně rozhodnou svým podpisem vyjádřit souhlas s jejím obsahem, uvedou své jméno, příjmení a bydliště. Jestliže podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena a dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Petice se podávají v písemné formě a je nutno předložit originální verzi. Zasílají se poštou nebo je lze doručit osobně.

8

Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47   Brno

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Organizační odbor, I. poschodí, dveře č. 22

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nejsou požadovány.

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou stanoveny

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů ode dne, kdy byla doručena orgánu městské části Brno-sever.

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odbory ÚMČ Brno-sever, kterých se petice týká.

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16

Elektronická služba, kterou lze využít

Petice nelze vyřídit elektronickou poštou.

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

18

Jaké jsou související předpisy

Listina základních práv a svobod, uvozená Ústavním zákonem č. 23/1991 Sb.; zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; Statut města Brna; Organizační řád ÚMČ Brno-sever; Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic; Pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností.

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nelze uplatnit.

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

21

Nejčastější dotazy

 

22

Další informace

 

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

Stížnost.

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

Organizační odbor

26

Kontaktní osoba

Tereza Bejčková

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 9. 2007

28

Popis byl naposledy aktualizován

6. 4. 2016

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Formuláře: