uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Nouzové ubytování

nouzove ubytovani

nouzove ubytovani 01

nouzove ubytovani 02

nouzove ubytovani 03

nouzove ubytovani 04

úvod ochrana obyvatelstva

Cílem je minimalizovat nebo alespoň snížit následky mimořádných událostí na životy a zdraví občanů a jejich majetek.

Občan má právo na pomoc státu (úřadu), ale i povinnost a spoluodpovědnost za svoji ochranu. Je základním prvkem systému ochrany obyvatelstva a podle koncepce má být informovaný a sebevzdělaný. Má umět reagovat na přijímaná opatření, chránit sebe, poskytovat pomoc bližním a ostatním osobám.

Městská část při plnění svých úkolů ochrany veřejného zájmu je základním prvkem při zabezpečování opatření ochrany obyvatelstva. Informuje (Internet, Severník) o možných ohroženích, plánovaných opatřeních a postupech jak dosáhnout stanoveného cíle ochrany obyvatelstva. Mimo těchto forem má občan (právnická a fyzická podnikající osoba) možnost v rámci preventivně výchovné činnosti využít v osobním či písemném styku INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ÚMČ BRNO-SEVER tj. REFERENTI OCHRANY OBYVATELSTVA A POŽÁRNÍ OCHRANY ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ.

krizport

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce. Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JMK.

vasecestykbezpeci

V tomto projektu pracovnice Hasičského záchranného sboru JmK, Krajského ředitelství Policie JmK a Diecézní charity Brno radí, co se má dělat a jaký má být správný postup při běžně se vyskytujících druzích ohrožení naší bezpečnosti a majetku při mimořádných událostech, krizových situacích nebo při kriminální činnosti.

banner klesti

Odesláním formuláře HZS JmK nepovoluje pálení. Formulář slouží pro evidenci na OPIS HZS JmK. Více zákon č. 133/1985 Sb.

hasicmagazin

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč vyrobilo seriál, krátkých videoklipů s názvem Štěstí přeje připraveným, které slouží jako návod, jak se chovat při vzniklých nebezpečných situacích, které mohou potkat každého z nás.
Současně je tam umístěna část ZPRAVODAJSTVÍ a HASIČSKÝ MAGAZIN GŘ HZS ČR.

dracekhasik

Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

logo zachranny kruh

Tento portál je dílem Asociace „Záchranný kruh". Obsahuje řadu projektů věnovaný dětem, mládeži a občanům, kde lze nalézt řadu rad a odpovědí na problematiku mimořádných událostí a krizových situací.

znak hzs r

HZS ČR www.hzscr.cz chrání životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech

Ochrana obyvatelstva

Cílem je minimalizovat nebo alespoň snížit následky mimořádných událostí na životy a zdraví občanů a jejich majetek.

Občan má právo na pomoc státu (úřadu), ale i povinnost a spoluodpovědnost za svoji ochranu. Je základním prvkem systému ochrany obyvatelstva a podle koncepce má být informovaný a sebevzdělaný. Má umět reagovat na přijímaná opatření, chránit sebe, poskytovat pomoc bližním a ostatním osobám.

Městská část při plnění svých úkolů ochrany veřejného zájmu je základním prvkem při zabezpečování opatření ochrany obyvatelstva. Informuje (Internet, Severník) o možných ohroženích, plánovaných opatřeních a postupech jak dosáhnout stanoveného cíle ochrany obyvatelstva. Mimo těchto forem má občan (právnická a fyzická podnikající osoba) možnost v rámci preventivně výchovné činnosti využít v osobním či písemném styku INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ÚMČ BRNO-SEVER tj. REFERENTI OCHRANY OBYVATELSTVA A POŽÁRNÍ OCHRANY ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ.

krizport

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce. Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JMK.

vasecestykbezpeci

V tomto projektu pracovnice Hasičského záchranného sboru JmK, Krajského ředitelství Policie JmK a Diecézní charity Brno radí, co se má dělat a jaký má být správný postup při běžně se vyskytujících druzích ohrožení naší bezpečnosti a majetku při mimořádných událostech, krizových situacích nebo při kriminální činnosti.

banner klesti

Odesláním formuláře HZS JmK nepovoluje pálení. Formulář slouží pro evidenci na OPIS HZS JmK. Více zákon č. 133/1985 Sb.

hasicmagazin

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč vyrobilo seriál, krátkých videoklipů s názvem Štěstí přeje připraveným, které slouží jako návod, jak se chovat při vzniklých nebezpečných situacích, které mohou potkat každého z nás.
Současně je tam umístěna část ZPRAVODAJSTVÍ a HASIČSKÝ MAGAZIN GŘ HZS ČR.

dracekhasik

Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

logo zachranny kruh

Tento portál je dílem Asociace „Záchranný kruh". Obsahuje řadu projektů věnovaný dětem, mládeži a občanům, kde lze nalézt řadu rad a odpovědí na problematiku mimořádných událostí a krizových situací.

znak hzs r

HZS ČR www.hzscr.cz chrání životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech

Občan v ohrožení

Povodňový plán městské části Brno-sever

Povodňový plán městské části Brno-sever naleznete ZDE.

Nouzové ubytování v případě 100leté povodně

nouzove ubytovani

nouzove ubytovani 01

nouzove ubytovani 02

nouzove ubytovani 03

nouzove ubytovani 04

Karta první pomoci

Kapesní průvodce

Kapesní průvodce pro mimořádné události
V roce 2005 vydal ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno
Tel.: +420 532 151(111), Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.sever.brno.cz

Ke stažení ve formátu PDF

Informace na plakátech

Co dělat v případě mimořádné události v obrazech
(převzato od Jihočeského kraje a částečně upraveno na podmínky městské části)

OBECNÉ
- Kde získat informace
- Obecné zásady
- Varování obyvatelstva - signál
    - Tón pro všeobecnou výstrahu
    - "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"
    - Tón pro zkoušku sirén
    - "ZKOUŠKA SIRÉN"
- Varování obyvatelstva - chování
- Individuální ochrana obyvatelstva
- Ukrytí obyvatelstva - kde a jak
- Ukrytí obyvatelstva - kdy
- Evakuace obyvatelstva - kdy
- Evakuace obyvatelstva - co dělat
- Evakuační zavazadlo

PŘÍRODNÍ VLIVY
- Přirozená povodeň
- Požár - vznik
- Požár - chování
- Laviny a sesuvy půdy
- Zemětřesení - chování
- Zemětřesení - opatření

CIVILIZAČNÍ VLIVY A PROVOZNÍ HAVÁRIE
- Zvláštní povodeň
- Havárie - únik nebezpečných látek
- Havárie -únik nebezpečných látek - vznik
- Havárie - únik nebezpečných látek - chování
- Radiační havárie

CIVILIZAČNÍ VLIVY - SPOLEČENSKÁ A SOCIÁLNÍ OHROŽENÍ
- Teroristická akce - chování
- Teroristická akce - střelná zbraň

Štěstí přeje připraveným

Seriál krátkých videoklipů "Štěstí přeje připraveným" vyrobený ve spolupráci MV GŘ HZS ČR a IOOLB slouží jako návod, jak se zachovat při nebezpečných situacích, do kterých se může každý z nás dostat. Jednotlivé klipy je možné bezplatně zkopírovat pro další použití.

 http://www.ioolb.cz/video_stesti.php

Vaše cesty k bezpečí

Rady a tipy "chytrých blondýnek" jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost.

http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

Příručka první pomoci

Pro případ blackoutu