uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

198

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

4

Základní informace k životní situaci

Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže: neprovozuje více než 24 kalendářních měsíců zemědělskou výrobu, zemřel jde-li o osobu fyzickou, zanikl jde-li o osobu právnickou. O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele zemědělský podnikatel sám požádá byl-li mu uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby ,jde-li o osobu fyzickou.Odpovědný zástupce přestane vykonávat svou funkci anebo mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu právnickou.

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele může požádat zemědělský podnikatel tj. fyzická nebo právnická osoba, která již nehodlá provozovat zemědělskou výrobu (tzn. fyzická osoba, která dosáhla věku 18ti let a je způsobilá k právním úkonům, osoby vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, správce konkurzní podstaty nebo jejich zástupci na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele).

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zemědělský podnikatel požádá o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. V případě, že podnikatel hodlá zrušit své jediné (resp. poslední) oprávnění k podnikatelské činnosti, je nutno k žádosti doložit pravomocný souhlas správce daně s ukončením činnosti podle § 35 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Podáním žádosti.

8

Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno sever, odbor ŽP

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

ÚMČ Brno sever, odbor ŽP

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář "Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele - právnická osoba" / "Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba". K žádosti se doloží: Pravomocný souhlas správce daně s ukončením činnosti podle § 35 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je nezbytný v případě, že hodláte zrušit své jediné (resp. poslední) oprávnění k podnikatelské činnosti.

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost je možno vyzvednout na ÚMČ Brno sever, odbor ŽP

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele je do 30 dnů .

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16

Elektronická služba, kterou lze využít

 

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

18

Jaké jsou související předpisy

 

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

21

Nejčastější dotazy

 

22

Další informace

 

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

ÚMČ Brno sever, odbor ŽP

26

Kontaktní osoba

Ing. Hana Ženožičková

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2008

28

Popis byl naposledy aktualizován

25. 11. 2019

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace