uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

197

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele

4

Základní informace k životní situaci

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách se rozumí:

Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití.

Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu

Výroba osiv a sadby

Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby.

Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše.

Hospodaření v lese, hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost.

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Podáním žádosti.

8

Na které instituci životní situaci řešit

Příslušným úřadem k zaevidování žadatele o zemědělské podnikání je obecní úřad obce s rozšířenou působností v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele, jde-li o fyzickou osobu nebo sídlo zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou osobu.

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

ÚMČ Brno sever, Bratislavská 70, odbor ŽP

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fyzická osoba - průkaz totožnosti

Právnická osoba - Výpis z obchodního rejstříku

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele“

Formulář lze vyzvednout na ÚMČ Brno sever, Bratislavská 70, odbor ŽP

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1 000 Kč.

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta je do 30 dnů.

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

ÚMČ kopie Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele zasílá na: Finanční úřad, Městskou správu sociálního zabezpečení, Český statistický úřad, Pojišťovnu a Úřad práce.

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16

Elektronická služba, kterou lze využít

 

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 252/1997 Sb. o zemědělství ve znění pozdějších předpisů

18

Jaké jsou související předpisy

 

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzické nebo právnické osobě, která provozuje zemědělskou výrobu aniž by byla zapsána v evidenci zemědělského podnikatele, může být dle § 5 zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství uložena pokuta až do výše 200 000 Kč.

21

Nejčastější dotazy

 

22

Další informace

 

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

odbor ŽP

26

Kontaktní osoba

Ing. Hana Ženožičková

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2008

28

Popis byl naposledy aktualizován

29. 7. 2019

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace