uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Vítání občánků

Číslo a uvozovací text Obsah položky
1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Vítání občánků
4 Základní informace k životní situaci Vítání je pořádáno pro děti do jednoho roku věku s trvalým pobytem v městské části Brno-sever a probíhá v obřadní síni ÚMČ Brno-sever na náměstí SNP 33, Brno v závislosti na zájmu rodičů.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Zákonní zástupci dítěte.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Na obřad vítání občánků je dítě a jeho rodina pozvána na základě předem vyplněné přihlášky a souhlasu ve smyslu čl. 6 a 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (GDPR).
7 Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace Je zapotřebí vyplnit přihlášku se souhlasem ve smyslu čl. 6 a 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (GDPR), která je k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno a na webových stránkách MČ Brno-sever.
8 Na které instituci životní situaci řešit Přihláška se souhlasem je k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno a na webových stránkách MČ Brno-sever. Další náležitosti týkající se samotného obřadu vítání občánků zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47, Brno. 
9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit ÚMČ Brno-sever, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Bratislavská 70, Brno, 601 47, kancelář č. 38, pan Mgr. Matěj Rádsetoulal, tel.: 545 542 136, 778 468 693, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou Průkaz totožnosti.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Přihláška se souhlasem ve smyslu čl. 6 a 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (GDPR) - k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno a na webových stránkách MČ Brno-sever.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatku.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení ///////// 
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace /////////
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány /////////
16 Elektronická služba, kterou lze využít

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: cqubvxs

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, v platném znění.
18 Jaké jsou související předpisy Čl. 6 a 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (GDPR)
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují //////////
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností //////////
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace  
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Osobní návštěvou na ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, kancelář č. 38, pan Mgr. Matěj Rádsetoulal, tel.: 545 542 136, 778 468 693, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
24 Související životní situace a návody, jak je řešit //////////
25 Za správnost popisu odpovídá útvar ÚMČ města Brna, Brno-sever, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
26 Kontaktní osoba Matěj Rádsetoulal
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 08.10.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 08.10.2018
29 Datum konce platnosti popisu Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace /////////