uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Materiály k aktuálnímu zasedání zastupitelstva

Materiály k 7/mimořádnému zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever

Datum: 17. 8. 2017
Místo: velká zasedací místnost ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno
Čas: 14:00

Navržený pořad jednání:

1. 8. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2017