uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Materiály k aktuálnímu zasedání zastupitelstva

Materiály k 7/XVII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
Datum: 20. června 2018
Místo: Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21
Čas: 15:00

Navržený pořad jednání:

1. Závěrečný účet hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-sever za rok 2017 a účetní závěrka statutárního města Brna, městské části Brno-sever k 31. prosinci 2017
2. Plnění příjmů a čerpání výdajů MČ Brno-sever k 31.03.2018
3. 10. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2018
4. Statut Sociálního fondu městské části Brno-sever
5. Poliklinika Lesná – 1. úprava Finančního plánu VHČ pro rok 2018
6. Ocenění „Osobnost městské části Brno-sever“
7. Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městské části Brno-sever pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Brno-Husovice
8. Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městské části Brno-sever spolku FC Soběšice, z. s.
9. Žádost městské části Brno-sever o dotaci z rozpočtu JMK pro rok 2018
10. 3. úprava Finančního plánu VHČ – bytové hospodářství pro rok 2018
11. Převod vlastnictví bytů v BD nám. SNP 12-17
12. Bratislavská 80 – prodej bytového domu
13. Francouzská 61 – návrh na dispozici s nemovitostí
14. Sleva na nájemném - p. Balšínková
15. Směna částí pozemků p. č. 910/20 a p. č. 910/22 v k. ú. Lesná
16. Pokyny pro zpracování návrhu nového ÚPmB
17. Dotazy a připomínky
Dotazy, připomínky a podněty občanů – tento bod bude zařazen od 16:00 hod.