uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Materiály k aktuálnímu zasedání zastupitelstva

Materiály k 8/8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
Datum: 6. listopadu 2019
Místo: sál Společenského centra Brno-sever, Okružní 21, Brno
Čas: 15:00

Navržený program zasedání:

1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu)
2. Zápisy z výborů
3. Volba místostarosty MČ Brno-sever
4. 22. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2019
5. 5. úprava Finančního plánu VHČ – bytové hospodářství pro rok 2019
6. Kritéria pro pronájem obecních bytů v MČ Brno-sever
7. Bratislavská 80 – návrh na dispozici s majetkem města
8. Černopolní 50 – dispozice s majetkem města
9. Odsvěření BD Hálkova 4
10. Využití předkupního práva k nabytí stavby garáže na pozemku p.č. 3883, k.ú. Černá Pole
11. Využití předkupního práva k nabytí stavby garáže na pozemku p.č. 706, k.ú. Lesná
12. Dotazy, návrhy, připomínky a podněty

Dotazy, návrhy, připomínky a podněty občanů budou zařazeny od 15:30.