uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Materiály k aktuálnímu zasedání zastupitelstva

Materiály k 8/31. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
Datum: 10.08.2022
Čas: od 16:00
Místo: velká zasedací místnost ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno

Navržený program zasedání
1. Zahájení (určení zapisovatelky, určení sčitatelů hlasů, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu)
2. 20. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022
3. Zapojení městské části Brno-sever do dotačního programu MV-GŘ HZS ČR „Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, výzva: JSDH_V1_2023 - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“