uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Volby 2019 - Evropský parlament

Volby 2018 - zastupitelstva obcí

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí 2018

Informace Ministerstva vnitra k volbám do zastupitelstev obcí

Volby do Zastupitelstva MČ Brno-sever a Zastupitelstva města Brna

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou na území České republiky volby do zastupitelstev obcí.

V pátek 5. 10. 2018 se bude hlasovat v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
V sobotu 6. 10. 2018 se bude hlasovat v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Právo volit do zastupitelstva obce má každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Právo volit do zastupitelstva obce má také občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb přihlášen v této obci k trvalému pobytu. Občan jiného členského státu EU musí požádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů nejpozději do 3. října 2018 do 16,00 hod na ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70.
Volič jiného členského státu prokáže svou totožnost a státní občanství průkazem o povolení k pobytu.

Voliči, který neprokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území ČR, nebude hlasování umožněno.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 2 října 2018. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nových hlasovacích lístků.

Žádost o přenosnou volební schránku
Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své členy s přenosnou volební schránkou.
O přenosnou volební schránku lze požádat na ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, tel. 545 542 284, 545 542 266, 545 542 118.

Oznámení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-sever pro volební období 2018 – 2022

Oznámení registračního úřadu o stanovení počtu podpisů na peticích

Oznámení registračního úřadu o podávání kandidátních listin

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Statutární město Brno, Městská část Brno–sever

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

    

V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dle § 15c písm. g) oznamuji:

 

a) počet volebních okrsků v MČ Brno–sever :       45 volebních okrsků

 

b) sídlem volebních okrsků jsou pro:

 

okrsek č. 20001 - 20004          Mendelova univerzita, Zemědělská 1

okrsek č. 20005 - 20012          ZŠ Merhautova 37

okrsek č. 20013 - 20016          ZŠ Janouškova 2

okrsek č. 20017 - 20019          ZŠ Jugoslávská 126

okrsek č. 20020 - 20022          ZŠ Zemědělská 29

okrsek č. 20023 - 20024          SPŠCH, Vranovská 65

okrsek č. 20025 - 20026          ZŠ nám. Republiky 10

okrsek č. 20027                       ZŠ Cacovická 4

okrsek č. 20028 - 20032          Taneční konzervatoř, Nejedlého 3

okrsek č. 20033 - 20037          ZŠ Blažkova 9

okrsek č. 20038 -20042           ZŠ Milénova 14

okrsek č. 20043                       MK Okružní 21

okrsek č. 20044 - 20045          ZŠ Zeiberlichova 49

 

V Brně dne: 2. 7. 2018

Mgr. Martin Maleček
starosta MČ Brno-sever

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva MČ Brno-sever a Zastupitelstva města Brna

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva MČ Brno-sever a Zastupitelstva města Brna

Starosta MČ Brno–sever podle § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva MČ Brno-sever a Zastupitelstva města Brna se konají:  

v pátek 5. 10. 2018 od 14,00–22,00 hodin
v sobotu 6. 10. 2018 od 8,00–14,00 hodin

2. Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adresách v následujících ulicích je místem konání voleb:
Mendelova univerzita, Zemědělská 1
Okrsek 20001: Drobného 40 do konce sudá, Erbenova, Fišova 21-27 lichá, Fišova 24-38 sudá
Okrsek 20002: Ant. Slavíka lichá, Černopolní 33 do konce lichá, Drobného 12-38 sudá, Fišova 2-22 sudá, Fišova 1-19 lichá, Helfertova 1-9 lichá, Martinkova, Schodová
Okrsek 20003: Černopolní 36-54 sudá, Durďákova 37-55 lichá, Durďákova 52-68 sudá, Lesnická 13-39 lichá, Lužova, Muchova, Tomanova, Trávníky 1-31 lichá, Trávníky 2-12 sudá, Zemědělská 2-26 sudá, Zemědělská 1-3lichá
Okrsek 20004: Antala Staška, Babičkova, Lesnická sudá, Provazníkova 2-18 sudá, Zemědělská 28-68 sudá, Zemědělská 5-27 lichá
ZŠ Merhautova 37
Okrsek 20005: Hoblíkova 16-26 sudá, Kladivova sudá, Merhautova 1-13 lichá, Ryšánkova 1-9 lichá, Slepá 23-29 sudá i lichá                       
Okrsek 20006: Černopolní 1-8 sudá i lichá, Durďákova 2-4 sudá, Francouzská 7-101 lichá, Jugoslávská 5-19 lichá, Jugoslávská 4-6 sudá, Merhautova 2-46 sudá, Přadlácká 18, Slepá 14-22 sudá i lichá
Okrsek 20007: Helfertova 21-33 lichá, Helfertova 14-34 sudá, Hoblíkova 11-39 lichá, Hoblíkova 28-34 sudá Jugoslávská 21-45 lichá, Jugoslávská 18-36 sudá, Lesnická l-11 lichá, Ryšánkova 2-10 sudá, Slepá 36-48 sudá, Žampachova                                                  
Okrsek 20008: Antonína Slavíka sudá, Černopolní 9, Černopolní 10-34 sudá, Drobného 2-10 sudá, Durďákova 1-35 lichá, Durďákova 6-48 sudá, Helfertova 4-12 sudá, Helfertova 11-19 lichá, Hoblíkova 1-9 lichá, Hoblíkova 2-14 sudá, Kunzova, nám. 28. října 13-19, Slepá 31-37 lichá, Traubova sudá
Okrsek 20009: Bratislavská 65 do konce lichá, Bratislavská 68 do konce sudá, Cejl 71-105 lichá, Cejl 115-123 lichá, Cejl 66 do konce sudá, Svitavské nábř. 15-17, Tkalcovská lichá
Okrsek 20010: Auerswaldova, Jana Svobody, Jugoslávská 1-3 sudá i lichá, Merhautova 62–68 sudá, Trávníčkova, Vranovská 1-23 lichá, Vranovská 2-32 sudá, Zubatého 
Okrsek 20011: Helfertova 37-45 lichá, Helfertova 36-50 sudá, Jugoslávská 38-58 sudá, Merhautova 37-61 lichá, Merhautova 70-88 sudá, Sýpka, Těsnohlídkova           
Okrsek 20012: Cejl 107-113 lichá, Francouzská 103-107 lichá, Francouzská 64-94 sudá, Hvězdová sudá, Přadlácká 1-17 sudá i lichá, 24-30 sudá, Spolková                                                                  
ZŠ Janouškova
Okrsek 20013: Alešova, Fügnerova, Janouškova, Krkoškova 1-17 lichá, Krkoškova 2-20 sudá, Novotného, Pflegrova, Pospíšilova, Sládkova, Zátiší                                      
Okrsek 20014: Bieblova 1-27 lichá, Mathonova 22 do konce sudá
Okrsek 20015: Bieblova 2-40 sudá
Okrsek 20016: náměstí SNP                                                     
ZŠ Jugoslávská 126
Okrsek 20017: Klidná, Kohoutova, Kotěrova, Merhautova 157 do konce lichá, Merhautova 200 do konce sudá, Slezákova
Okrsek 20018: Bendlova, Hansmannova, Klecandova, Krkoškova 22 do konce sudá, Krkoškova 19 do konce lichá, Provazníkova 5-45 lichá, Ševcova       
Okrsek 20019: Maškova, Merhautova 129-155 lichá, Merhautova 182-198 sudá, Provazníkova 47-59 lichá, Provazníkova 42-88 sudá
ZŠ Zemědělská 29
Okrsek 20020: Břenkova, Jugoslávská 95-123 lichá, Jugoslávská 126-154 sudá, Mathonova 1-25 lichá, Mathonova 2-20 sudá, Provazníkova 20-40 sudá, Zemědělská 29 do konce lichá, Zemědělská 72 do konce sudá
Okrsek 20021: Demlova, Jugoslávská 57-93 lichá, Jugoslávská 60-124 sudá, Merhautova 63-95 lichá, Merhautova 90-126 sudá, Trávníky 35-83 lichá, Trávníky 14-76 sudá, Volejníkova, Zdráhalova
Okrsek 20022: Merhautova 97-127 lichá, Merhautova 128-180 sudá, Tišnovská 77-169 lichá, Tišnovská 94-168 sudá, Venhudova
SPŠCH Vranovská 65
Okrsek 20023: Husovická, Mostecká, Sekaninova 1-10, Svitavská, Svitavské nábř. 31, Tišnovská 2-44 sudá, Tišnovská 5-37 lichá, Vranovská 27-49 lichá, Vranovská 34-54 sudá
Okrsek 20024: Dačického, Jilemnického, Nováčkova 1-10 sudá i lichá, Nováčkova 11-21 lichá, Rotalova 1-20, Svitavské nábř. 49-57, Tišnovská 39-73 lichá, Tišnovská 46-92 sudá, Vranovská 51-63 lichá, Vranovská 56-70 sudá
ZŠ nám. Republiky 10
Okrsek 20025: Dukelská tř. 65 do konce, Gargulákova, Lieberzeitova, Musilova, Nováčkova 12-56 sudá, Nováčkova 23-45 lichá, Rotalova 22 do konce, Třebízského, Vranovská 65-115 lichá, Vranovská 72-120 sudá
Okrsek 20026: Bratří Mrštíků, Dukelská tř. 7-63, Elgartova, Hálkova, Kaloudova, nám. Republiky, Netušilova, Nováčkova 47-75 lichá, Nováčkova 58-76 sudá, Provazníkova 61-81 lichá, Provazníkova 90-94 sudá, Sportovní nábřeží, Tomkovo nám.                   
ZŠ Cacovická 4
Okrsek 20027: Buchtova, Cacovická, Horymírova, Hořejší, Lozíbky, Míčkova, Nouzová, Písečník, Rovinka, Skryjova, Soběšická 1-77 lichá, Soběšická 2-90 sudá, Valchařská         
Taneční konzervatoř, Nejedlého 3
Okrsek 20028: Holubova, Marie Majerové, Okružní 1-21 lichá, Seifertova 2-8 sudá, Soběšická 79 do konce lichá, Soběšická 92 do konce sudá, Studená, Vyhlídka, Husovice č.e.10         
Okrsek 20029: Barvy, Nejedlého 2 do konce sudá, Seifertova 12 do konce, Lesná č. e. 161
Okrsek 20030: Heleny Malířové
Okrsek 20031: Halasovo nám., Nezvalova                                                                 
Okrsek 20032: Arbesova, Nejedlého 1, Šrámkova                                                                  
ZŠ Blažkova 9
Okrsek 20033: Majdalenky, Okružní 29-39 lichá                                                       
Okrsek 20034: Brechtova                                                                                         
Okrsek 20035: Blažkova, Ježkova, Nejedlého 3 do konce lichá                       
Okrsek 20036: Haškova                                                        
Okrsek 20037: Dusíkova, Kupkova, Plachtova, Šalounova, Španielova                                                           
ZŠ Milénova 14
Okrsek 20038: Slavíčkova, Třískalova                                   
Okrsek 20039: Brožíkova                                 
Okrsek 20040: Ibsenova, Loosova 11 do konce, Milénova                                          
Okrsek 20041: Fillova, Vaculíkova                            
Okrsek 20042: Jurkovičova, Loosova 1-10                                         
Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21
Okrsek 20043: Čekanková, Divišova, Dřínová, Hlohová, Hvozdíková, Kalinová, Kosatcová, Liliová, Narcisová, Tomečkova, Trtílkova, U Antoníčka, Zvonková, Lesná č. e. 1                                      
ZŠ Zeiberlichova 49
Okrsek 20044: Drápelova, Habrová, Jetelová, Klarisky, Kobylín, Lovecká, Malinová, Mokrohorská, Na kovárně, Rozárka, Rygle, Školní, U Dubu, Útěchovská 49 do konce lichá, Útěchovská 72 do konce sudá, Weissova, Zdislavina, Zeiberlichova 35 do konce lichá, Zeiberlichova 44 do konce sudá, Zkratka, Soběšice č. e. 52, 57, 105, 113                                                                        
Okrsek 20045: Borová, Dohnalova, Klokočí, Loučná, Malý Růženec, Melatín, Na klínku, Na rychtě, Pod kaplí, Růženec, Síčka, Soběslavova, Štěpánkova, Útěchovská 1-47 lichá, Útěchovská 2-70 sudá, č. p. 322, Velkomoravská, Výzkumní, Zeiberlichova 1-33 lichá, Zeiberlichova 2-42 sudá, Soběšice č. e. 6, 10, 22, 23, 25, 28, 38, 141, 155

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo    platným cestovním pasem. Volič členského státu EU prokáže svou totožnost a státní občanství průkazem o povolení k pobytu.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den konání voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své členy s přenosnou volební schránkou.

V Brně dne 20. 9. 2018

Mgr. Martin Maleček v. r.
starosta MČ Brno-sever

Aplikace Kam mám jít volit

Aplikace Kam mám jít volit po zadání adresy místa bydliště poskytne uživateli číslo příslušného volebního okrsku společně s adresou volební místnosti. Aplikaci naleznete ZDE.

Počet členů OVK

R O Z H O D N U T Í

        

Podle §15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

a o změně některých zákonů

stanovuji v Městské části Brno – sever ve volebních okrscích č. 20001 – 20045

minimální počet členů OVK, který činí:

6  č l e n ů

V Brně dne 2. 7. 2018

Mgr. Martin Maleček
starosta MČ Brno-sever

Zasedání OVK

zasedani ovk 18

Registrace kandidátních listin pro volby do ZMČ Brno-sever

Protokol o losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-sever

Odsunutí termínu výplaty odměny za činnost v OVK

Z důvodu neukončení činnosti okrskových volebních komisí v MČ Brno-sever je odsunut termín výplaty odměny za činnost v OVK. O novém termínu výplaty budou členové OVK informováni.

Výplata odměny za členství v okrskových volebních komisích

Výplata odměny za členství v OVK bude probíhat na ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70 (4. patro, dveře č. 77 - personální oddělení) 
v následujících termínech:

telefonní kontakt: 545 542 211

pondělí 19. 11. 2018     8.00 - 16.30
úterý    20. 11. 2018     8.00 - 14.30
středa  21. 11. 2018     8.00 - 16.30
čtvrtek 22. 11. 2018     8.00 - 14.30

přestávka na oběd     12.00 - 12.45

Odměnu je nutné převzít v těchto termínech na ÚMČ osobně nebo na základě úředně ověřené plné moci.

Výsledky