uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Volby 2022 – zastupitelstva obcí

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí 2022

Informace Ministerstva vnitra k volbám do zastupitelstev obcí

Volby do Zastupitelstva MČ Brno-sever a Zastupitelstva města Brna

Ve dnech 23.09. a 24.09.2022 se budou konat na území České republiky volby do zastupitelstev obcí.
V pátek 23.09.2022 se bude hlasovat v době od 14,00 hodin – 22,00 hodin.
V sobotu 24.09.2022 se bude hlasovat v době od 8,00 hodin – 14,00 hodin.
Právo volit do zastupitelstva obce má každý občan ČR, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Právo volit do zastupitelstva obce má také občan členského státu Evropské unie, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb přihlášen v této obci k trvalému pobytu. Občan jiného členského státu EU musí požádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů nejpozději do 21.09.2022 do 16,00 hod na ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70.
Volič jiného členského státu prokáže svou totožnost a státní občanství průkazem o povolení k pobytu.
Voliči, který neprokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn volit na území ČR, nebude hlasování umožněno.
Hlasovací lístky obdrží každý volič nejpozději 3 dny před konáním voleb. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat o jiný hlasovací lístek.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Počet členů OVK

Vzory kandidátních listin, prohlášení kandidáta a petice