uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce - Záměr obce pronajmout nebytový prostor - 13. červen 2018

Ke stažení: Vyvěšeno: 13.6.2018 Bude sňato: 29.6.2018