uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce - Záměr obce pronajmout nemovitý majetek -Černá Pole - 19. červen 2018

Kategorie: Záměr UMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 19.6.2018 Bude sňato: 5.7.2018

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce - Záměr obce pronajmout nebytový prostor - 13. červen 2018

Kategorie: Záměr UMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 13.6.2018 Bude sňato: 29.6.2018

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce - pronájem ideálních podílu pozemku -Lesná - 4. červen 2018

Kategorie: Záměr UMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 4.6.2018 Bude sňato: 20.6.2018

ÚMČ Záměr - OB Záměr obce - Pronájem-pacht pozemku - za byt.domy MČ Brno-sever - 4. červen 2018

Kategorie: Záměr UMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 4.6.2018 Bude sňato: 20.6.2018

ÚMČ Záměr - OB Záměr obce - Pronájem - prostoru - sklad Cejl 95 - 4. červen 2018

Kategorie: Záměr UMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 4.6.2018 Bude sňato: 20.6.2018

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce - Záměr obce změnit dobu trvání nájemní smlouvy - 4. červen 2018

Kategorie: Záměr UMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 4.6.2018 Bude sňato: 20.6.2018