uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Brno-sever -Oznámení o pozvání k ústnímu jednání – Nejedlého 8,10,12 – stavební úpravy tří bytových domů - 24. červen 2020

 

VV:                Vyvěšeno: 24.6.2020  Bude sňato:  9.7.2020